NUN

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Fakultetsrum 1 (106150, hus 10)
  • Website
  • Organiser: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Contact person: Susanne Paul
  • Sammanträde

NUN sammanträder.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 12 augusti 2022.