Ingenjörsdidaktisk kurs

I denna kurs studerar och diskuterar vi vad som är särskilt viktigt för ingenjörsstudenter, vad de bör lära sig, och framför allt hur vi kan utveckla undervisningen för att bättre stödja studenternas lärande och utveckling till duktiga ingenjörer.

Deltagarna gör ett pedagogiskt utvecklingsprojekt och skriver en kortare rapport.

Kursen är avsedd för lärare som har intresse för och erfarenhet av undervisning inom ingenjörsutbildning. Du skall tidigare ha genomgått pedagogisk grundkurs eller liknande utbildning, alternativt ha en gedigen undervisningserfarenhet.

Kursen motsvarar två veckors arbetstid.
Kursdagar: 8 sep, 9 sep, 27 okt, 12 jan, 13 jan.
Alla dagar kl 9.15–16.00.

Registrering: Anmäl dig senast den 22 augusti genom att kontakta Pia Westerlund pia.westerlund@uu.se.

För mer information, kontakta Björn Victor, bjorn.victor@it.uu.se