Amelie Angerbjörn defends her Bachelor degree Thesis C in Mathematics

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Å4005, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala eller via Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61429939835
  • Lecturer: Amelie Angerbjörn (Uppsala universitet)
  • Organiser: Gunnar Berg
  • Contact person: Gunnar Berg
  • Seminarium

Titel: Derivatans väg

Sammanfattning: Arbetet handlar om utvecklingen som har lett fram till dagens definition av derivata