Climate Change Day

  • Datum: –16.16
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper och EBC
  • Kontaktperson: Malin Eivergård
  • Telefon: 0704250961
  • Temadag

Under temadagen får ni ta del av forskning från fakulteten som belyser varför grundvetenskaplig forskning är så viktig för att förstå klimatförändringens fysiska förutsättningar och dess konsekvenser för biologisk mångfald. Vad är de vetenskapliga förutsättningarna för att göra tillförlitliga prognoser för framtida klimat och vad får klimatförändringarna för effekter på olika ekosystem? Under dagen diskuteras även strategier för hållbar utveckling i samhället och hur klimatledarskap kan se ut.

Föreläsningar och presentationer kommer att ges på engelska.

Mer information och anmälan här: https://www.teknat.uu.se/samverkan/invigning-nya-angstrom/temadagsvecka/klimatforandringar/