Disputation: Micropatterning of hyaluronic acid hydrogels for in vitro models

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sonja Lyttkens Hall (101121)
  • Doktorand: Ana Maria Porras Hernández
  • Arrangör: Institutionen för Materialvetenskap
  • Kontaktperson: Ana Maria Porras Hernandez
  • Disputation

Ana Maria Porras Hernández försvarar sin avhandling "Micropattering of hyaluronic acid hydrogels for in vitro models".

Välkommen att närvara på plats eller via Zoom. Mötes-ID: 61308641927

Länk till avhandlingen i universitetets publikationsdatabas DiVA dyker upp på institutionens sida över kommande disputationer senast tre veckor innan disputationen.