Etik i teknik- och naturvetenskap

I kursens första del diskuteras etikens grunder och etik i specifika ämnesområden inom teknik- och naturvetenskap. I den andra delen genomför deltagarna ett projekt som syftar till att integrera etiken i exempelvis ett undervisningsmoment på en kurs, ett utbildningsprogram, eller ett ämnesområde. Kursen tar sin utgångspunkt ur etisk teori samt forskningslitteratur inom ämnesområdet etik, samt närliggande områden.
Kursens omfattning: Första delen motsvarar en veckas heltid. Båda delarna tillsammans motsvarar två veckor. 2022 ges kursen på engelska.

Läs mer om kursen här!