Licentiatseminarium

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 2005
  • Föreläsare: Christoffer Olsson
  • Arrangör: Christoffer Olsson
  • Kontaktperson: Christoffer Olsson
  • Licentiatseminarium

Titel: Symmetry in random trees. Opponenten är Michael Drmota från Technische Universität Wien.