Presentationer av Examensarbete C

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum 4005
  • Föreläsare: Amelie Angerbjörn, Hong Guo
  • Kontaktperson: Gunnar Berg
  • Seminarium

Två studenter presenterar sina kandidatexamensarbeten i matematik

09.15–10.00 Amelie Angerbjörn Titel: Derivatans väg

11:15-12.00 Hong Guo Titel: Direkt bevis och indirekt bevis under 1600-talet.

09.15–10.00 Amelie Angerbjörn

Titel: Derivatans väg

Sammanfattning: Arbetet handlar om utvecklingen som har lett fram till dagens definition av derivata

 Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61429939835

11:15: Hong Guo 

Titel: Direkt bevis och indirekt bevis under 1600-talet.

 Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61429939835