Presentation av Examensarbete E

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å64121
  • Föreläsare: Johannes Graner
  • Kontaktperson: Raazesh Saiunudiin
  • Seminarium

Titel: Scalable Algorithms in Non-parametric Computational Statistics

Seminariet ges på Ångströmlaboratoriet men det går även att delta via Zoom.

Abstrakt finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.