Presentationer av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet 4006
  • Föreläsare: Emil Sjöberg, Miranda Alverbro
  • Kontaktperson: Vera Koponen
  • Seminarium

Två studenter presenterar sina kandidatexamensarbeten i matematik.

11:15: Emil Sjöberg

14:15: Miranda Alverbro

11:15: Emil Sjöberg, Discrete Logarithms, Integer Factorization and their role in Classical and Quantum Cryptography.

14:15: Miranda Alverbro, An overview of the Rado graph.