Ogumoshabe Disan presenterar sin examensarbete E i matematik

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å74118, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
  • Föreläsare: Ogumoshabe Disan
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium

Titel: Time Series Analysis of the Covid-19 pandemic in Sweden.

Seminariet ges på engelska. Sammanfattning finns på den engelskspråkiga versionen av denna sida.