Presentationer av Examensarbete C

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet rum 4006
  • Föreläsare: Joakim Nilsson
  • Kontaktperson: Rolf Larsson
  • Seminarium

Titel: Factor analysis of ordinal data.