Amelie Angerbjörn presenterar sin Examensarbete C i matematik

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4005, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala eller via Zoom-länk: https://uu-se.zoom.us/j/61429939835
  • Föreläsare: Amelie Angerbjörn (Uppsala universitet)
  • Arrangör: Gunnar Berg
  • Kontaktperson: Gunnar Berg
  • Seminarium

Titel: Derivatans väg

Sammanfattning: Arbetet handlar om utvecklingen som har lett fram till dagens definition av derivata