Att skriva en vinnande TUFF-ansökan

Nu är det dags att söka medel från Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, TUFF-medel.

Sista ansökningsdag för är 7 september. TUR erbjuder genom denna verkstad en möjlighet att diskutera din idé och få stöd i att skriva en vinnande ansökan.

Klicka här för mer information.

Välkommen!
Stefan Pålsson och Nicusor Timneanu (TUR)