Nätverksmöte för pedagogiska ledare

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Fakultetsrum 1, 106150
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Personalutbildning

Mer information senare