Lokaler & utrustning vid Ångströmlaboratoriet

Oavsätt om det gäller undervisning, en föreläsning eller ett kort möte så finns det bra lokaler på Ångström. Majoriteten av alla lokaler och utrustning på området bokas via TimeEdit, antingen av brukaren själv eller via institutionernas schemaläggare. Studenter kan boka rum för grupparbete på www.uu.se/goto/grupprum.

Referenslista över alla bokningsbara lokaler vid Ångströmlaboratoriet

Hyra lokal

Det går bra att hyra undervisningslokaler för konferenser och möten om lokalerna är lediga, men undervisningen kommer alltid i första hand.  Läs mer om att hyra lokaler här.

Läs mer om lokalerna i Ångströmlaboratoriet och den utrustning intendenturen tillhandahåller via länkarna nedan.

Lokaler

Utrustning

Andrum, Vilrum & Skötrum

Andrum

En plats för andlighet, bön och meditation finns i Ångströmlaboratoriet, rum 1K1667 (längst söderut på första källarplanet). Rummen är tillgängliga dagtid 07:00 till 17:00 och kan inte bokas.

Vilrum

En plats för tillfällig vila vid behov, till exempel illamående eller huvudvärk. Vilrum finns både på ITC och i Ångströmlaboratoriet.

Nyttjande av vilrum sker under eget ansvar, den som önskar någon form av tillsyn få själv avtala detta med lämplig person villig att åta sig uppdraget. Notera gärna följande brukningsinformation:

  • Vid bruk av eventuell nödknapp kan det dröja 30 minuter innan respons/hjälp kommer på plats. Nödknappen är kopplad till Uppsala universitets bevakningsentreprenör.
     
  • Utöver lokalvårdens behovsbaserade städning av lokalen utför intendenturen regelbundet kontroller av vilrummen och dess inventarier. Om ni finner något fel eller bristfälligt i vilrummet vänligen anmäl detta till intendenturen.
Rum: Tillträde: Handfat: Upptaget: Nödknapp:
Ångström 1K108 Personal: Campuskortet
Studenter: Lånekort finns hos receptionen i Ångströmlaboratoriet
Ja Skylt Ja
Ångström 1K116 Personal: Campuskortet
Studenter: Lånekort finns hos receptionen i Ångströmlaboratoriet
Ja Skylt Ja
Ångström 1K1231 Personal: Campuskortet
Studenter: Lånekort finns hos receptionen i Ångströmlaboratoriet
Ja Skylt Ja


Skötrum

Skötrum med skötbord finns på Ångströmlaboratoriet på handikapptoalett 1025 (hus 1, plan 0, mellan hus 4 och 5) samt på handikapptoalett 12735 (hus 1, plan 2, utanför hus 8).

Datasalar

På polacksbacken finns studentdatasalar för såväl undervisning som allmänt nyttjande. Den schemalagda undervisningen har alltid förtur och övriga användare bör välja en annan datasal än den där undervisning pågår. Om det är fullt i alla salar finns det möjlighet att fråga en lärare om lov att sitta i salen trots att de har lektion.

Datasalar på Ångströmlaboratoriet

Följande datasalar finns vid Ångströmlaboratoriet. Om du upptäcker något problem i datasalarna på Ångström, var god kontakta support@polacksbacken.uu.se.

Rum Antal datorer
4102 20 st
4103 16 st
4104 16 st
6K1101 31 st
6K1107 33 st

Tillgänglighet

Datasalarna är öppna dygnet runt för behöriga användare. För att kunna logga in i datorerna behöver du studentkonto. Logga in med ditt användarnamn och Lösenord A.

För att komma in i datasalarna behöver du ett passerkort. Programstudenter på civil- och högskoleingenjörsprogrammen, tekniskt basår, kandidatprogrammen i fysik och matematik får automatiskt tillträde till datasalarna på sina passerkort. Normalt sett får även studenter som läser fristående kurser vid Ångströmlaboratoriet tillträde till datasalarna. Om du inte har något passerkort, kontakta kort- och nyckelservice.

Grupprum & studieplatser

Bokade grupprum för studenter ska tas i bruk inom 15 min. Tomma rum får övertas av en annan grupp 15 minuter efter start av bokningstiden. Bokningtider börjar varje hel timme. Studenternas grupprum bokas via webb.

Grupprum på Ångströmlaboratoriet finns på plan 0 i hus 1, 2, 4 och 8. Utöver dessa rum finns många ytor med studieplatser i de allmänna ytorna i hus 1.

UTNs kårhus Uthgård har studieplatser och andra utrymmen och tjänster. Läs mer om UTN och Uthgård här.

Lunch, uppehållsrum & studentskåp

Ångströmlaboratoriet

Uppehållsrum och studentutrymmen med tillgång till microvågsugnar finns i hus 1 på plan K1 (källarplan) under Häggsalen. Dusch finns i hus 1 på plan K1.

Studentskåp

Vid Ångströmlaboratoriet finns det många skåp att låna för studenter på plan K1. Skåpen lånas ut från terminsstart (september) till terminsslut (juni). Lås skåpet med ett eget hänglås. Töm skåpet och ta bort hänglåset senast 20 juni. Skåp som är låsta efter detta datum bryts upp.

Lämna gärna en lapp med namn, e-mail och telefonnummer inne i skåpet. Eventuellt kvarglömda saker lämnas till receptionen i Ångströmlaboratoriet.

Serveringar på Campus Polacksbacken

Särskilda regler angående studier vid Café Ångström: Borden i Café Ångström (Ångströmlaboratoriet, hus 1, plan 0) är reserverade för betalande lunchgäster vardagar mellan kl 11-13.

Matråd

Campus Polacksbacken har ett matråd som möts en gång per termin för att förbättra sammarbetet med våra restaurantörer och på så sätt förbättre serviceutbudet på campusområdet. I gruppen ingår områdets restaurangchefer, representater från institutionerna samt UTNs cafeföreståndare. Matrådet tar gärna emot synpunkter via denna enkät.

Sammanträdesrum

Sammanträdesrum för personal bokas via TimeEdit. Karta till varje rum finns via länkarna nedan. Viss information om rummen finns även i bokningssytemet TimeEdit.

Rum

Platser

Övrigt

Är rummet bokat idag?

Ång 10234

13 + 7

Mellanrummet: Projektor, högtalare, whiteboard.

Konferenstelefon:
18 471 5881

?

Ång 10238

23 + 8

Beurlingrummet: Projektor, högtalare, whiteboard.

Konferenstelefon:
018 471 5896

?

Ång 10239

13 + 5

Rosettarummet: Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 12630

8

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 13167

18 +16

Södra fakultetsrummet: Interaktiv skärm (manual för witeboard-funktionen finns att läsa här).

?

Ång 2371

14

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 3419

11 + 13

Projektor, högtalare, whiteboard.

?

Ång 84117

10

Frejarummet

?

Senast uppdaterad: 2022-03-01